• Staw_J_2
 • J2016_2
 • J2016_3
 • J2016_4
 • J2016_5

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Aktualności

Organizacja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Turawie od 25 maja 2020

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie, zagrożenie epidemiologiczne w naszym Kraju wciąż jest bardzo wysokie, dlatego wszelkie działania podejmowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Turawie mają charakter kompromisu między zapewnieniem bezpieczeństwa a chęcią zapewnienia opieki i edukacji. Liczymy, że cała społeczność szkolna wykaże się zrozumieniem narzuconych ograniczeń, będzie je respektować i potraktuje z należytą powagą, gdyż coraz częściej zaobserwować można nieodpowiedzialne zachowania ludzi, którzy „przyzwyczaili się” do epidemii i lekceważą podstawowe normy.

Gorąco zachęcam do zapoznania się z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, dostępnymi na stronach:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki

Wszystkie zalecenia są w naszej Szkole respektowane, wdrożono zalecenia, proszę jednak pamiętać, że wysłanie Ucznia do szkoły na zajęcia świetlicowe czy konsultacje jest suwerenną decyzją Rodziców, którzy biorą na siebie odpowiedzialność, potwierdzoną złożeniem pisemnego Oświadczenia.

Najważniejsze zasady

Zajęcia świetlicowe

 • Zamiar przyprowadzenia dziecka do Szkoły należy zgłosić z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego telefonicznie (77 4212 029) lub mailowo ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców, wynoszący min. 2 m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Przestrzeń wspólna jest wyznaczona taśmami przyklejonymi do podłogi.
 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. (patrz: Oświadczenie)
 • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły. (patrz: Oświadczenie)
 • Osoby z zewnątrz mogą przebywać w Placówce tylko w przypadku ważnych powodów, zachowując wszelkie środki ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w obszarach wyznaczonych taśmami (nie dotyczy osób wykonujących prace konserwacyjne i remontowe).
 • W celu zapewnienia szybkiej komunikacji, rodzice/opiekunowie ucznia pozostają w kontakcie telefonicznym ze Szkołą. (patrz: Oświadczenie)
 • Rodzice/opiekunowie ucznia wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia z użyciem termometru bezkontaktowego. (patrz: Oświadczenie)

Konsultacje

 • Środki ostrożności jak wyżej.
 • Uczeń przybywający do Szkoły przekazuje Oświadczenie podpisane przez rodziców/opiekunów.
 • Uczniowie pozostają w stałym kontakcie ze Swoimi Nauczycielami, tak więc mogą wspólnie ustalić termin i tematykę konsultacji indywidualnych lub zbiorowych w małych grupach, a także chęć skorzystania z biblioteki szkolnej, w miarę Swoich potrzeb i możliwości.

Oświadczenie rodziców/opiekunów 

Plik do pobrania w formacie .pdf 

Plik do pobrania w formacie .docx

OŚWIADCZENIE

 

 

Oświadczam, że zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą moje dziecko

 

….................................................................................................................

imię i nazwisko dziecka, klasa

 

 

1.Nie ma i nie miało kontaktu z osobą zakażoną COVID-19.

 

2.Nikt z rodziny nie przebywa na kwarantannie ani w domowej izolacji.

 

3.Moje dziecko jest zdrowe.

 

4.Mam pełną świadomość zagrożenia, jakie niesie z sobą Koronawirus.

Biorę pełną odpowiedzialność za dobrowolne zgłoszenie dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej w Turawie.

 

5.Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym.

 

6.Zobowiązuję się do przyprowadzania do szkoły dziecka zdrowego bez objawów chorobowych (kaszel, katar, temperatura powyżej 37 stopni C).

 

7. Zobowiązuję się do pozostawania w kontakcie telefonicznym z pracownikami Publicznej Szkoły Podstawowej w Turawie.

 

 

 

…......................................................................

data i podpis rodziców/opiekunów

Jesteś tutaj: